Femarelle… нов клиничен избор за терапия на синдрома на менопаузата, дори и за жени с риск от съсирване

Femarelle… нов клиничен избор за терапия на синдрома на менопаузата, дори и за жени с риск от съсирване