Статии

Значителна редукция на индекса на Куперман след 12 седмици терапия, като резултатът се запазва за дванадесетте месеца терапия

The selective estrogen receptor modulator DT56a (Femarelle) does not affect platelet reactivity in normal or thrombophilic postmenopausal women RESULTS: Pretreatment study of all seven women with shortened closure times confirmed abnormalities associated with thrombophilia: four women were heterozygous for the factor V Leiden gene mutation, one was heterozygous for the prothrombin gene mutation, one was found … Continue reading

04.01.2017 Статии 0 Comment

Терапията с Фемарел при жени в постменопауза увеличава костната минерална плътност без нежелан естрогенов ефект

A Prospective Study of DT56a (Femarelle®) for the Treatment of Postmenopausal Vaginal Atrophy RESULTS: The main bothersome symptoms were: Dyspareunia- 5 Patients, Vaginal soreness- 3 Patients, Vaginal dryness- 2 Patients, Vaginal irritation-1 Patient and Bleeding with coitus-1 Patient. All patients reported significant improvement in their most bothersome symptom. All women had a significant reduction in … Continue reading

04.01.2017 Без категория 0 Comment

DT56a…уникално съединение в сравнение с използваните в момента съединения при постменопаузална остеопороза, тъй като се проявява като формиращ костна тъкан, а не само спомагащ резорбцията агент

DT56a…уникално съединение в сравнение с използваните в момента съединения при постменопаузална остеопороза, тъй като се проявява като формиращ костна тъкан, а не само спомагащ резорбцията агент… Continue reading

04.01.2017 Статии 0 Comment