Статии

Третирането с DT56а води до значително намаляване на броя и интензитета на горещите вълни при постменопаузални жени…наблюдавано през първия месец на терапия“

Третирането с DT56а води до значително намаляване на броя и интензитета на горещите вълни при постменопаузални жени…наблюдавано през първия месец на терапия“… Continue reading

04.01.2017 Статии 0 Comment

DT56a има анти-естрогенни свойства в тъканта на гърдата…

Pharmacological Doses of the Natural Phyto-SERM DT56a (Femarelle®) Have No Effect on MCF-7 Human Breast Cancer Cell-Line Results: As expected, estradiol treatment at the pharmacological dose resulted in a substantial cell growth. Unlike estradiol, DT56a treatment at pharmacological doses did not produce any measurable proliferation. The dose response curve showed a minor growth only at mega-doses of … Continue reading

04.01.2017 Статии 0 Comment

Значителна редукция на индекса на Куперман след 12 седмици терапия, като резултатът се запазва за дванадесетте месеца терапия

The selective estrogen receptor modulator DT56a (Femarelle) does not affect platelet reactivity in normal or thrombophilic postmenopausal women RESULTS: Pretreatment study of all seven women with shortened closure times confirmed abnormalities associated with thrombophilia: four women were heterozygous for the factor V Leiden gene mutation, one was heterozygous for the prothrombin gene mutation, one was found … Continue reading

04.01.2017 Статии 0 Comment